Schoolexamens

Centraal Schriftelijke Examens
Zoals u mogelijk al gehoord heeft, zijn de centrale examens dit schooljaar geannuleerd. Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt er beslist of uw zoon/dochter geslaagd is. We kunnen ons goed voorstellen dat dit geen prettig nieuws is om te ontvangen. In deze corona-crisistijd ontstaan logischerwijs zorgen en onzekerheden over de toekomst van uw zoon of dochter.

Minister Slob: “Het doel van het nemen van deze maatregelingen is juist om examenleerlingen ondanks de coronacrisis te begeleiden naar een goede afronding en met een volwaardig diploma op zak de overstap te kunnen laten maken naar het vervolgonderwijs.”

Schoolexamens op Helder havo/vwo
Na de berichtgeving van 23 maart jl. waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd, ontstond logischerwijs verwarring over hoe het verbod op samenkomsten te verenigen is met het doorgaan van de schoolexamens. Met het besluit van minister Slob krijgen we als school tot 6 juni – met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - de tijd om de schoolexamens af te nemen.

De herkansingen op donderdag 2 april aanstaande zullen wij volgens rooster door laten. Bij de afname van deze schoolexamens zal strikt de voorschriften van het RIVM nageleefd worden.

Daarnaast volgt er op korte termijn informatie over de nieuwe zak- en slaagregeling en de herkansingen. Wij wachten nog op informatie vanuit het ministerie van OCW hierover.

We begrijpen dat deze onzekere tijd betekent dat u veel zorg heeft voor uw zoon of dochter. Deze zorg delen wij. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind met de juiste begeleiding en op een veilige wijze de schoolexamens af kan ronden.
Media
  • 763