Aanmelddag Helder havo/vwo

U kunt uw zoon of dochter aanmelden op de door het samenwerkingsverband Eindhoven - Kempenland afgesproken aanmelddag (5 maart 2020). Dat kan via het officiële aanmeldformulier dat u van de basisschool heeft ontvangen. 

Basisschoolleerlingen
Ouders/ verzorgers van basisschoolleerlingen zijn tijdens deze aanmeldingsweek samen met hun kind van harte welkom op onze school op onderstaande dag en tijd.

Donderdag 5 maart 2020: van 16.00 tot 19.00 uur.

Als wij bij aanmelding niet voldoende gegevens hebben ontvangen, houden wij de inschrijving aan. In dit geval vragen wij u om gegevens aan te vullen of de benodigde papieren te overleggen en/of een afspraak te maken bij het samenwerkingsverband, zodat het samenwerkingsverband de school een advies kan geven over de ondersteuningsbehoefte. 

Wilt u uw kind aanmelden maar heeft er nog geen screening plaatsgevonden? Meer informatie over het aanmelden vindt u op onze pagina Kennismaken.

Instroomleerlingen
Ouders/ verzorgers van instroomleerlingen, leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten, kunnen zich aanmelden op 28 mei van 16:00 - 18:00 uur. De instroomleerling dient hierbij aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs. Meer informatie over instroom vindt u hier.
Media
  • aanmelden