Devices.

Digitalisering biedt kansen voor verbetering en ondersteuning van het onderwijs. Scholen kunnen zo bijvoorbeeld beter inspelen op hoe leerlingen leren. Digitalisering vraagt ook om werken aan de digitale geletterdheid van leerlingen en leraren en daarvoor zijn devices nodig (bijvoorbeeld een tablet, laptop, computer).

We gaan ervan uit dat leerlingen thuis de beschikking hebben over een device. Dit is niet altijd een vanzelfsprekendheid. In het geval dat ouders/verzorgers thuis niet de beschikking hebben over een device, wordt de leerling in de gelegenheid gesteld, om na schooltijd en op school gebruik te maken van een device ten behoeve van het schoolwerk.