Academische Opleidingsschool. (AOS)

Als onderdeel van Scholengroep Het Plein zijn wij ook een Academische Opleidingsschool (AOS). In een academische opleidingsschool wordt 40% van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd. Ook doen docenten van deze scholen onderzoek naar de lespraktijk van hun eigen school. Daarnaast werken op iedere school gecertificeerde opleidingsdocenten en begeleiders (schoolpracticumdocenten).
Leraren in opleiding kunnen een stage doen op een AOS. Maar een academische opleidingsschool is meer. Zo zorgt een AOS voor begeleiding van beginnende docenten en doorlopende professionalisering van de meer ervaren collega’s. Een academische opleidingsschool richt zich dus op de professionalisering van docenten.