Examens en toetsen.

Proefwerkweek
In de loop van het jaar zijn er drie proefwerkweken. Het aantal proefwerkweken is afhankelijk van het leerjaar. 

- Klas 1 en 2: 1 proefwerkweek (periode 3)
- Klas 3: 2 proefwerkweken (periode 2 en 3)
- Klas 4, 5 en 6: 3 proefwerkweken

In de jaaragenda worden de exacte data met afwijkende lestijden vermeld.

Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)
Aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) mag pas worden deelgenomen nadat het schoolexamen is afgerond. Voor vakken die geen CSE kennen, geldt het eindcijfer van het schoolexamen op Helder als definitief eindcijfer. Voor vakken waarin zowel schoolexamen als CSE wordt afgelegd, geldt dat de cijfers van beide onderdelen worden gemiddeld.

Meer informatie over de Centraal Schriftelijk Examens is te vinden op examenblad.nl.

Zak- en slaagregeling eindexamen havo en vwo
In 2013 zijn de exameneisen in het voortgezet onderwijs aangescherpt en ook voor dit schooljaar gelden er nieuwe exameneisen: voor het havo en het vwo is de zogenaamde kernvakkenregel van kracht. Voor een volledig overzicht van de zak- en slaagregeling verwijzen wij u naar onze schoolgids.

Programma’s toetsing en afsluiting (PTA) 
HAVO 4 Schooljaar 2019 - 2020
HAVO 5 Schooljaar 2019 - 2020
VWO 4 Schooljaar 2019 - 2020
VWO 5 Schooljaar 2019 - 2020
VWO 6 Schooljaar 2019 - 2020

Brieven
Brief verhindering deelname onderdeel schoolexamen

Examenreglement
Examenreglement Helder 2019-2020

Praktische regels
Praktische regels examenregeling 2019-2020

Vragen
Heb je vragen omtrent je vakkenpakket, je examendossier, het centraal schriftelijk examen of andere examenzaken dan kun je direct contact opnemen met het Examenbureau, via het vragenformulier. Om deze te openen klik hier.