Aanmelden.

U kunt uw zoon of dochter aanmelden op de door het samenwerkingsverband Eindhoven - Kempenland afgesproken aanmeldperiode. Dat kan via het officiële aanmeldformulier dat u van de basisschool heeft ontvangen. 

Ouders/ verzorgers van basisschoolleerlingen zijn  samen met hun kind van harte welkom op onze school op donderdag 5 maart 2020 van 16:00 uur - 19:00 uur.

Ouders/ verzorgers van instroomleerlingen, leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten, kunnen zich aanmelden op 28 mei. De instroomleerling dient hierbij aanwezig te zijn met een geldig identiteitsbewijs. Meer info over deze aanmelddag vindt u hier.

Als wij bij aanmelding niet voldoende gegevens hebben ontvangen, houden wij de inschrijving aan. In dit geval vragen wij u om gegevens aan te vullen of de benodigde papieren te overleggen en/of een afspraak te maken bij het samenwerkingsverband, zodat het samenwerkingsverband de school een advies kan geven over de ondersteuningsbehoefte. 

Wij beginnen echter al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 2 september 2019 de benodigde gegevens van uw zoon of dochter aanleveren voor deze screening. 

De benodigde documenten (zie Benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar 
info-helder@sghetplein.nl t.a.v. mevrouw B. Anker.