Mentoren.

De mentor is de spil in de leerlingenzorg. Hij/zij verzorgt elke dag de dagstart, maakt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), verzorgt het leerlingvolgsysteem en bemiddelt tussen collega’s en leerlingen of leerlingen onderling. De mentor verzorgt daarnaast de contacten met ouders en is voor hen het eerste aanspreekpunt. Meer informatie over de rol van de mentor vindt u hier. De meeste klassen hebben twee mentoren die als team de klas begeleiden.

Wilt u contact met één van onderstaande mentoren? Stuur een mail aan info-helder@sghetplein.nl of bel naar ons algemene nummer 040 - 215 52 02.

Schooljaar 2018 - 2019

Leerjaar 1

HB1A mw. M. Bos
  mw. M. Michels      mw. E. Ledeboer
           
HB1B dhr. M. Rijk
  dhr. J. Zammit  

   
 HB1C mw. L. van Tilborg mw. A. Brands   mw. I. van den Broek


Leerjaar 2

HB2A mw. L. van Oosterhout
  mw. A. Tilborghs
       
HB2B dhr. R. Verhagen
  dhr. H. Salimans

HB2C mw. G. Vervelde mw. I. Fokken


Leerjaar 3

HH3A dhr. M. van Iersel
dhr. M. Speetjens
       
HH3B  dhr. T. Boeije   mw. C. de Feyter
       
HV3 mw. M. Voigt
  dhr. M. van der Velden

 

Mentoraat bovenbouw.

In de bovenbouw hebben leerlingen een persoonlijke mentor. Met persoonlijke mentoren kunnen we de match tussen leerling en mentor verder verdiepen. 

Bij de bekendmaking van de nieuwe klassen krijgen onze leerlingen een persoonlijke brief. Daarin staat vermeld aan welke mentor zij gekoppeld zijn.

Mentoren leerjaar 4 t/m 6

mw. D. van Bakel
mw. S. van Berkum
dhr J. Callaars
mw. H. Groenewegen
dhr. M. Klaren
dhr. P. Maas
dhr. M. Stassen
mw. M. Valks
mw. L. Verstrijden